Kurser

ABZe-ze

  • Bogstavkendskab og tidlig læseforberedelse ved hjælp af musik, leg, dans og drama.

  • Aktivt kursus: kursisterne synger og ’danser/leger’ konkrete sange, hvor man fx ’går alfabetet’, er to bogstaver, der møder hinanden, er operasangere, der synger på vokalerne osv.

  • Kursisterne erfarer, hvorledes faglighed kan kombineres med aktiv handlen i en musisk/æstetisk ramme og i en motiverende atmosfære.

  • Sangene kan kædes sammen til en lille zebraforestilling.

Mål: vise, at man kan gå direkte hjem og undervise gennem musik og bevægelse, også selvom man ikke spiller et instrument.